Projekt realizowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


Jednostki realizujące projekt:
KOORDYNATOR: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
PARTNERZY: AGH WMN, PK WM, PŚ WIMiM; PW WIM, IMiIM PAN, IO, ITME